Gradnja na državnoj zemlji u BiH: Projekt moguć uprkos zabrani raspolaganja

Uprkos zabrane raspolaganja, postoje ipak načini kako državno zemljište može biti iskorišteno, primjerice za podizanje tvornice, a da država nije oštećena.

Niz je problema s pitanjem državne imovine u BiH, nad kojom je zabrana raspolaganja, zbog nametnutog zakona OHR-a.

Lokalne zajednice često se žale da im je time ugrožen razvoj, a neke su dio zemljišta jednostavno prepisale na sebe.

Ali postoje ipak načini kako državno zemljište može biti iskorišteno, primjerice za podizanje tvornice, a da država nije oštećena.

Izvor: Al Jazeera