Istraživanje ljudskog genoma: 47 novih uzoraka u mapi

Naučnici u Sjedinjenim Američkim Državama unaprijedili su projekt ljudskog genoma.

Naučnici u Sjedinjenim Američkim Državama unaprijedili su projekt ljudskog genoma. Mapi DNK, koja je dovršena na prijelazu stoljeća, istraživači sada dodaju 47 novih uzoraka. Kažu da će proširenje mape pomoći da se smanji nejednakost u istraživanju i zdravstvenoj zaštiti.

Izvor: Al Jazeera