Otvoreno više solarnih elektrana u S. Makedoniji

U Sjevernoj Makedoniji za godinu dana izgrađeni su elektroenergetski kapaciteti iz obnovljivih izvora snage 220 megavata.

U Sjevernoj Makedoniji za godinu dana izgrađeni su elektroenergetski kapaciteti iz obnovljivih izvora snage 220 megavata. Zemlja je smanjila uvoz struje sa 33 posto na 11 posto. I dok interes za investicije u solarne elektrane raste, novi izazov je kapacitet prenosne i distributivne mreže za prihvat električne energije.

Izvor: Al Jazeera