Nove mjere će mnogim migrantima onemogućiti ostanak u SAD-u

Izvan snage stavljene su trogodišnje zakonske odredbe koje su ograničavale broj tražitelja azila u SAD-u koji je pojačao broj vojnika na granici u iščekivanju velikog migrantskog priliva.

Sve veći broj migranata pokušava ući u Sjedinjene Američke Države preko granice na jugu zemlje.

Izvan snage stavljene su trogodišnje zakonske odredbe koje su ograničavale broj tražitelja azila u SAD-u koji je pojačao broj vojnika na granici u iščekivanju velikog migrantskog priliva. Zakonske odredbe, uvedene u vrijeme pandemije, omogućile su SAD-u da izruči 2,7 miliona migranata.

Savezna država Teksas uvela je nove, strožije mjere, koje će mnogima onemogućiti ostanak u SAD-u.

Izvor: Al Jazeera