Makedonski sindikati protiv duže radne sedmice radi gradnje autoputa

Setom zakona, koji će u Sobranju S. Makedonije biti razmatran po skraćenoj proceduri, mijenja se način eksproprijacije zemljišta, ali i uvodi duža radna sedmica koja će moći trajati i do 72 sata.

Setom zakona, koji će u Sobranju Sjeverne Makedonije biti razmatran po skraćenoj proceduri, mijenja se način eksproprijacije zemljišta, ali i uvodi duža radna sedmica koja će moći trajati i do 72 sata.

Ovi zakoni, ako ne bude usvojen zahtjev sindikata koji traže njihovo odbacivanje, primjenjivat će se i na gradnju dva koridora autoputa.

 

Izvor: Al Jazeera