Reparacija za ropstvo: Kalifornija razmatra naknade za potomke

Kalifornija je prva američka savezna država koja je počela razmatrati reparaciju za Afroamerikance, čiji su preci bili žrtve ropstva, segregacije i diskriminacije.

Kalifornija je prva američka savezna država koja je počela razmatrati reparaciju za Afroamerikance, čiji su preci bili žrtve ropstva, segregacije i diskriminacije. Rob Reynolds izvještava o komisiji koja se bavi tim pitanjem.

Izvor: Al Jazeera