Novi rast kamata za korisnike stambenih kredita u Srbiji

Korsnici stambenih kredita u Srbiji, ponovo su od svojih banaka dobili nepopularno obavještenje.

Cijene kvadrata nekretnina u Srbiji nastavljaju rasti, kao i kamate za stambene kredite.

Međutim, oni su i dalje najtraženiji bankarski proizvod i čine 44 posto svih izdanih kredita.

Ipak, rast euribora, koji je globalno podigao kamate kredita vezanih za euro, baš kao i rast referentne kamatne stope u Srbiji za kredite vezane za domaću valutu, uvjetovao je usporavanje kad je riječ o ukupnom zaduživanju građana.

Izvor: Al Jazeera