Pretrpani zatvori u Pakistnu: Nema dovoljno kupatila, higijena je loša, a hrana užasna

Organizacije za ljudska prava kažu da popunjenost zatvorskih kapaciteta u Pakistanu u nekim slučajevima prelazi dozvoljenu granicu čak 60 posto.

Organizacije za ljudska prava kažu da popunjenost zatvorskih kapaciteta u Pakistanu u nekim slučajevima prelazi dozvoljenu granicu čak 60 posto.

U izvještaju Human Rights Watcha detaljno se navode brojni nedostaci zatvorskih sistema.

Izvor: Al Jazeera