Raste broj prijava seksualnog nasilja nad djecom u Hrvatskoj

Pandemija korona virusa i sve brži razvoj interneta utječu na porast online nasilja, pa stručnjaci traže dostupniju i kvalitetniju edukaciju u školama.

U Hrvatskoj je pokrenuta nacionalna kampanja protiv seksualnog nasilja nad djecom.

Podaci govore da jedno od petero djece u Evropi do punoljetnosti doživi neki oblik seksualnog nasilja.

Pandemija korona virusa, ali i sve brži razvoj interneta utječu na porast online nasilja.

Zbog toga stručnjaci traže dostupniju i kvalitetniju edukaciju u školama.

Izvor: Al Jazeera