Sud u Sarajevu odbio donijeti mjeru osiguranja u slučaju diplome Sebije Izetbegović

Advokati najavljuju žalbu, na koju imaju pravo u roku osam dana od dana prijema sudske odluke.

Općinski sud u Sarajevu odbio je zahtjev pravnog tima Sebije Izetbegović za donošenje mjera osiguranja na odluku Senata Univerziteta u Sarajevu, kojom joj je poništena postdiplomska diploma.

Advokati najavljuju žalbu, na koju imaju pravo u roku osam dana od dana prijema sudske odluke.

Uprkos ovakvoj odluci Suda, posebnim će zahtjevima nastojati odgoditi pravno dejstvo svih pojedinačnih odluka koje je Senat donio protiv Izetbegović.

Advokati su se nadali da mjerama osiguranja mogu izvan snage staviti odluke Senata do okončanja postupka kojeg je protiv Senata i rektora tužbom pokrenula Sebija Izetbegović.

Arduana Pribinja podsjeća na pozadinu slučaja.

Izvor: Al Jazeera