Omogućena anonimna prijava korupcije i loše usluge u bh. porodilištima

U Bosni i Hercegovini je u funkciji sistem koji porodiljama omogućava da prijave korupciju i lošu uslugu u pojedinim porodilištima, što će zatim provjeravati nadležna tužilaštva.

U Bosni i Hercegovini je u funkciji sistem koji porodiljama omogućava da prijave korupciju i lošu uslugu u pojedinim porodilištima, što će zatim provjeravati nadležna tužilaštva. Riječ je o projektu nevladinog sektora. Najavljuju da će u narednoj fazi omogućiti prijavu za sva porodilišta u zemlji. Podsjećaju da je godišnji obim korupcije u njima veći od million eura.

Izvor: Al Jazeera