Zašto osvetnička pornografija u Srbiji nije krivično djelo

Iako duboko traumatizuje, ponižava i uznemirava žrtve, takozvana “osvetnička pornografija” u Srbiji nije krivično djelo; da bi to bila, neophodno je da sadrži elemente ucjene ili proganjanja.

Koristeći napredne botove za pretragu, Balkanska istraživačka mreža je za nekoliko mjeseci identifikovala 16 aktivnih grupa na aplikaciji Telegram u Srbiji u kojima su privatne, seksualno eksplicitne fotografije i snimci djevojaka bez njihovog pristanka dijeljeni sa desetinama hiljada članova.

Iako duboko traumatizuje, ponižava i uznemirava žrtve, takozvana “osvetnička pornografija” u Srbiji nije krivično djelo.

Da bi to bila, neophodno je da sadrži elemente ucjene ili proganjanja.

Praksa, međutim, pokazuje da ni to ne garantuje žrtvi da će biti zaštićena.

Izvor: Al Jazeera