Smeće prijeti opstanku autohtonog otočkog naroda

Prije gotovo sto godina, Guna je stekla autonomiju od Paname. Približno 40.000 pripadnika te zajednice živi na 49 otoka koji su dio arhipelaga San Blas.

Panama se smatra jednom od prvih zemalja u svijetu s negativnom emisijom ugljika.

Njihove autohtone zajednice među najranjivijim su na klimatske promjene.

Izvor: Al Jazeera