Samit eurozone u Briselu, Hrvatska prvi put učestvuje kao članica

Na sastanku se raspravlja o usklađivanju fiskalnih politika država, a razmjenjuju se i mišljenja o ekonomskom upravljanju i finansijskoj politici Unije.

U Briselu se u okviru dvodnevnog samita Evropskog veća održava samit eurozone na kojem učestvuju sve članice Unije.

Nakon ulaska Hrvatske u eurozonu 1. januara, ta zemlja prvi put prisustvuje samitu kao punopravna članica sa pravom glasa.

Na sastanku se raspravlja o usklađivanju fiskalnih politika država, a razmjenjuju se i mišljenja o ekonomskom upravljanju i finansijskoj politici Ekonomske i monetarne unije koju čini 20 država eurozone i sedam država članica Evropske unije koje još nisu uvele euro.

Fokus drugog dana je na ekonomiji. U Briselu je Arduana Pribinja.

Izvor: Al Jazeera