Tri godine od potresa u Zagrebu: Spora dinamika obnove privatne imovine

Zaključno s februarom, u Zagrebu se obnavlja 126 zgrada, za što je izdvojeno milijardu 430 miliona eura.

Tri su godine prošle od zagrebačkog potresa. Tog jutra 2020. poginula je 15-godišnja djevojčica. Višegodišnji proces obnove je započeo.

Na području Zagreba 67 domaćinstava i dalje je u kontejnerima.

270 ih uzima subvencioniranu najamninu za zamjenski stan, za što je država dosad doznačila 5,1 miliona eura.

Ugovoreno je 528 projekata obnove u vrijednosti 2,16 milijardi eura.

Zaključno s februarom, u Zagrebu se obnavlja 126 zgrada, za što je izdvojeno milijardu 430 miliona eura.

Izvor: Al Jazeera