Srbija: 15 posto djece i mladih u evidenciji centara za socijalni rad

Međunarodni dan socijalnog rada, Srbija dočekuje sa 180 hiljada djece i mladih u evidenciji sistema socijalne zaštite.

Međunarodni dan socijalnog rada, Srbija dočekuje sa 180 hiljada djece i mladih u evidenciji sistema socijalne zaštite. To je 15 posto njihove ukupne populacije u zemlji. Među njima, najosjetljiviju korisničku grupu čine djeca i mladi sa problemima u ponašanju ili u sukobu sa zakonom. Uprkos tome, ukazuju iz Komore socijalne zaštite, ta grupa duboko je marginalizovana.

Izvor: Al Jazeera