Travničko udruženje pomaže u zapošljavanju osoba s poteškoćama u razvoju

Osobe s invaliditetom često nailaze na poteškoće pri svom prvom zaposlenju.

Osobe s invaliditetom često nailaze na poteškoće pri svom prvom zaposlenju. Tako je i u Federaciji Bosne i Hercegovine iako zakon predviđa njihovo učešće na tržištu rada. U Travniku djeluje udruženje koje članovima nudi priliku da rade i pokažu svoja umijeća.

Izvor: Al Jazeera