Zašto godinama kasni izgradnja I i IX transferzale u Sarajevu?

Kanton Sarajevo plaća stotine hiljada eura za kupovinu bespravno izgrađenih objekata koje ruši radi izgradnje saobraćajnica.

Kanton Sarajevo plaća stotine hiljada eura za kupovinu bespravno izgrađenih objekata koje ruši radi izgradnje saobraćajnica.

Pravdaju to uslovima iz ugovora sa kreditorom – Evropskom bankom za obnovu i razvoj.

Međutim, izgradnja puteva je planirana osamdesetih godina, pa se postavlja pitanje kako su objekti na njihovoj trasi uopšte mogli biti izgrađeni.

Ekonomisti ističu da je sve posljedica korumpiranog sistema.

Izvor: Al Jazeera