U Turskoj se svakog dana prijavljuje hiljade novih volontera

Uspostavljeni su centri za prikupljanje hrane, tople odjeće i drugih potrepština neophodnih za pomoć preživjelima.

Hiljade građana Turske svakodnevno se pridružuju organizacijama za pružanje pomoći.

Uspostavljeni su centri za prikupljanje hrane, tople odjeće i drugih potrepština neophodnih za pomoć preživjelima.

Izvor: Al Jazeera