Vlada Federacije BiH krši zakone, a građane liječe humanitarne organizacije

U ovom bh. entitetu pacijenti s rijetkim i teškim bolestima teško ostvaruju pravo na skupe lijekove ili liječenje van zemlje, što bi im nadležni po zakonu trebali obezbijediti.

U entitetu Federacija Bosne i Hercegovine pacijenti s rijetkim i teškim bolestima teško ostvaruju pravo na skupe lijekove ili liječenje van zemlje, što bi im nadležni po zakonu trebali obezbijediti.

Njihovo liječenje godinama zavisi od humanitarnih akcija i pomoći građana.

Ta praksa nastavljena je i ove godine, jer je u federalnom budžetu za liječenje najsloženijih bolesti predviđena tek petina sredstava predviđenih zakonom.

Izvor: Al Jazeera