Nova inicijativa o ujedinjenu Islamske zajednice u Srbiji

Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji najavilo je da će raditi na vraćanju jedinstva Islamskoj zajednici u toj zemlji, koje ne postoji od 2007.

Bošnjačko nacionalno vijeće u Srbiji najavilo je da će raditi na vraćanju jedinstva Islamskoj zajednici u toj zemlji, koje ne postoji od 2007. Tada je dio Islamske zajednice sa sjedištem u Novom Pazaru formirao novu vjersku zajednicu, čije je sjedište u Beogradu. Posljedice su brojne, a iz nevladinog sektora smatraju da će problem ostati neriješen.

Izvor: Al Jazeera