Omerdić o državnoj imovini: Problem su prikriveni ili čak i otvoreni ekonomski interesi

Visoki predstavnik u BiH suspendovao je primjenu Zakona o nepokretnoj imovini RS-a koji je sutra trebalo da stupi na snagu.

Visoki predstavnik u BiH suspendovao je primjenu Zakona o nepokretnoj imovini RS-a koji je sutra trebalo da stupi na snagu. Christian Schmidt se pozvao na svoju raniju odluku koju je donio o entitetskoj regulativi koja je tretirala istu oblast.

“Pitanje državne imovine ima poseban pravni status, jer se njime ukazuje direktno i indirektno i na integritet suverenitet i međunarodni subjektivitet države Bosne i Hercegovine, tako da je jako bitno odrediti ko i pod kojim uslovima može raspolagati određenom imovinom”, kaže profesorica državnog i međunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu u Tuzli Dženeta Omerdić.

Izvor: Al Jazeera