Inicijativa o litiju: Gdje su nestali potpisi građana?

Inicijativa, koju je potpisima podržalo 38.000 građana, predata je još prošlog ljeta, ali do danas nije razmotrena; objašnjenje glasi da su potpisi – izgubljeni.

Predstavnici Saveza ekoloških udruženja Srbije predali su Narodnoj skupštini zahtjev da se na dnevnom redu hitno nađe Narodna inicijativa o trajnoj zabrani istraživanja, eksploatacije i prerade litija.

Inicijativa, koju je potpisima podržalo 38.000 građana, predata je još prošlog ljeta, ali do danas nije razmotrena.

Objašnjenje glasi da su potpisi – izgubljeni.

Izvor: Al Jazeera