Sve veći broj djece u Velikoj Britaniji na granici siromaštva

Jedno od četiri kućanstva s djecom ne može priuštiti dovoljno hrane.

Velika Britanija jedna je od najbogatijih ekonomija svijeta, ali sve veći broj djece odrasta na granici siromaštva. Istraživanja dobrotvornih organizacija, uključujući i podatke sindikata, pokazuju da jedno od četiri kućanstva s djecom ne može priuštiti dovoljno hrane.

Izvor: Al Jazeera