Nova reforma pravosuđa i novi pokušaj napretka Srbije ka Evropskoj uniji

Dio stručne javnosti nije siguran da će nova regulativa ukloniti politički uticaj prilikom biranja i imenovanja sudija.

Srbija ima novi set od pet pravosudnih zakona. Da su ti zakoni značajan korak u jačanju vladavine prava, ka nezavisnijem sudstvu i samostalnijem javnom tužilaštvu, tvrdi Ministarstvo pravde.

Dio stručne javnosti nije siguran da će nova regulativa ukloniti politički uticaj prilikom biranja i imenovanja sudija.

Izvor: Al Jazeera