Spasilački timovi u Siriji rade s malo resursa i bez međunarodne pomoći

Civilna zaštita na sjeveru zemlje traži od međunarodne zajednice slanje hitne pomoći, prije svega teških mašina koje bi pomogle u iskopavanju iz ruševina.

U Siriji se nastavljaju akcije spašavanja, ali bez nužne opreme.

Civilna zaštita na sjeveru zemlje traži od međunarodne zajednice slanje hitne pomoći, prije svega teških mašina koje bi pomogle u iskopavanju iz ruševina.

Spasiocima nedostaju oprema i gorivo, a sve je manje i hrane za stanovništvo ugroženih područja.

Prema procjenama UN-a, najmanje šest miliona Sirijaca direktno je pogođeno posljedicama potresa.

U Siriju je stigao još jedan UN-ov humanitarni konvoj od 14 kamiona, ali potrebna je mnogo veća pomoć.

Izvor: Al Jazeera