Zagrebačka frizerka povećala cijenu šišanja za 36 centi, kažnjena sa 3.000 eura

Povodom zamjene službene valute u Hrvatskoj, Državni inspektorat krenuo je u nadzor cijenameđutim stručnjaci upozoravaju da je upitno jesu li kazne pravno utemeljene.

Povodom zamjene službene valute u Hrvatskoj, Državni inspektorat krenuo je u nadzor cijena.

Izrečeno je više od 200 kazni, međutim stručnjaci upozoravaju da je upitno jesu li one pravno utemeljene.

Stručnjaci takođe ističu da je jasniju regulativu trebalo donijeti puno ranije.

 

 

Izvor: Al Jazeera