Analitičari kažu da realizacija crnogorskog budžeta nije izvjesna

Rast društvenog proizvoda i budžetskih prihoda koje Vlada Crne Gore očekuje u narednoj godini, prema ocjeni analitičara, nije zasnovan na kapitalnim projektima nego na ličnoj potrošnji.

Rast društvenog proizvoda i budžetskih prihoda koje Vlada Crne Gore očekuje u narednoj godini, prema ocjeni analitičara, nije zasnovan na kapitalnim projektima nego na ličnoj potrošnji.

Zbog toga se, kako ističu, može dogoditi da uslijed geopolitičke situacije ne uspiju da realizuju budžet onako kako su planirali.

Izvor: Al Jazeera