Sonja Simovska v.d. državnog tužioca Sjeverne Makedonije

Aktuelnom državnom tužiocu Ljubomiru Joveskom mandat ističe za tri dana, a Sonja Simovska vršitelj dužnosti može biti najduže šest mjeseci.

Sonja Simovska izabrana je za vršitelja dužnosti državnog tužioca Sjeverne Makedonije.

Aktuelnom državnom tužiocu Ljubomiru Joveskom mandat ističe za tri dana, a Sonja Simovska vršitelj dužnosti može biti najduže šest mjeseci.

U tom periodu bi trebala biti okončana procedura izbora novog tužioca.

Na javni poziv prijavilo se troje kandidata.

Zakon predviđa da Vijeće javnih tužilaca napravi listu uspješnih kandidata.

Nakon toga Vlada sa te liste Sobranju šalje prijedlog jednog kandidata, kojeg parlament imenuje za državnog tužioca.

Izvor: Al Jazeera