Samit Salcburškog foruma u Sloveniji: Šengen u velikoj krizi

Među temama susreta u Brdu kod Kranja su i povećane migracije na balkanskoj ruti.

Predstavnici ministarstava unutarnjih poslova Salcburškog foruma, kojeg čine devet država članica EU iz centralne i jugoistočne Evrope, u Sloveniji su raspravljali o krizi šengenskog prostora, nakon što sada već 11 članica provodi unutarnje kontrole na granicama. Među temama susreta u Brdu kod Kranja su i povećane migracije na balkanskoj ruti. Sa više detalja javio se Gašper Lubej.

Izvor: Al Jazeera