Novi paket zakona za mirovinsku reformu u Hrvatskoj

U Hrvatskom saboru u proceduri usvajanja je novi paket zakona, kao nastavak mirovinske reforme.

U Hrvatskom saboru u proceduri usvajanja je novi paket zakona, kao nastavak mirovinske reforme.

Cilj je jačanje mirovinskog sistema u kontekstu demografije i sve starijeg stanovništva.

Ekonomski stručnjaci pozdravljaju jedan dio novina, ali ih zabrinjava najava osnivanja novog alternativnog investicijskog fonda kojim bi upravljala država.

Izvor: Al Jazeera