Raseljeni Palestinci pod nepredvidivim bombardiranjem

Al Jazeerin Hani Mahmoud iz Khan Younisa javlja da se raseljeni Palestinci koji su došli iz grada Gaze u centralne dijelove Pojasa ponovo nalaze pod nepredvidivim bombardiranjem i da su u strahu.

Al Jazeerin Hani Mahmoud iz Khan Younisa javlja da se raseljeni Palestinci koji su došli iz grada Gaze u centralne dijelove Pojasa ponovo nalaze pod nepredvidljivim bombardiranjem i da su u strahu.

“Čak ni na jugu nema sigurnog mjesta, nigdje u Gazi nije sigurno,” javlja Mahmoud.

Izvor: Al Jazeera