Sve manje goriva i nade za 40.000 Palestinaca u bolnici al-Shifa

Danas su se na udaru našli obje kapije bolnice al-Shifa u Gazi gdje se nalazi više od 40.000 Palestinaca, od čega 14.000 ranjenih dok su ostali pobjegli iz domova u okrilje bolnice.

Danas su se na udaru našli obje kapije bolnice al-Shifa u Gazi gdje se nalazi više od 40.000 Palestinaca, od čega 14.000 ranjenih dok su ostali pobjegli iz domova u okrilje bolnice. Sa više detalja javio se Hani Mahmoud.

Izvor: Al Jazeera