‘Postat ćemo prosjaci’: U Crnoj Gori u penziju samo sa 40 godina staža

Imam 53 godine i penziju neću ugledati nikada, kaže Stanko Radulović, koji se duže od 30 godina bavi novinarstvom a ima samo 17 godina radnog staža.

Ustavni sud Crne Gore ukinuo je odredbu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koja definira uslove za odlazak u penziju.

Zbog toga će sada svi građani da bi otišli u penziju morati imati 40 godina radnog staža.

Sindikati i stručnjaci upozoravaju na štetne posljedice takve odluke, a nova Vlada još ne zna kako će djelovati.

Izvor: Al Jazeera