Bolnice, ranjeni, izbjeglice Gaze na meti Izraela

Danas su se na udaru našli obje kapije bolnice al-Shifa u Gazi gdje se nalazi više od 40.000 Palestinaca.

Danas su se na udaru našli obje kapije bolnice al-Shifa u Gazi gdje se nalazi više od 40.000 Palestinaca, od čega 14.000 ranjenih dok su ostali pobjegli iz domova u okrilje bolnice. Sa više detalja javio Tarek Abou Azzoum.

Izvor: Al Jazeera