Atanasković: 20 godina ne može biti adekvatna sankcija za zločin u Duboni

“Sudski sistem je vezan pozitivnim zakonskim propisima, zakonom koji je bio na snazi u vreme izvršenja krivičnog dela, ali u budućnosti ima prostora za razmišljanje o izmjenama krivičnog zakona.”

“Sudski sistem je vezan pozitivnim zakonskim propisima, zakonom koji je bio na snazi u vreme izvršenja krivičnog djela, ali eventualno za budućnost ima prostora za razmišljanje o eventualnim izmjenama krivičnog zakona”, kaže advokatica Maja Atanasković.

Izvor: Al Jazeera