Žalba protiv Srbije: Termoelektrana ‘Morava’ zagađuje okolinu

Energetska zajednica pokrenula je postupak protiv Srbije jer nije uskladila rad termoelektrane Morava sa pravilima o kontroli zagađenja na koja se obavezala Ugovorom o osnivanju energetske zajednice.

Energetska zajednica pokrenula je postupak protiv Srbije jer nije uskladila rad termoelektrane Morava sa pravilima o kontroli zagađenja na koja se obavezala Ugovorom o osnivanju energetske zajednice. Prema tom ugovoru, termoelektrane bi postepeno trebalo da smanjuju zagađenje koje proizvode, što sa Moravom nije slučaj.

Izvor: Al Jazeera