Porast broja islamofobnih i antisemitskih napada u SAD-u

Nedavno je Zastupnički dom održao raspravu o porastu antisemitizma u univerzitetskim kampusima. Međutim, nevjerovatno je da nisu održali nijednu o porastu i zastupljenosti islamofobije u SAD-u.

Nedavno je Zastupnički dom održao raspravu o porastu antisemitizma u univerzitetskim kampusima. Međutim, nevjerovatno je da nisu održali nijednu o porastu i zastupljenosti islamofobije u SAD-u.

Izvor: Al Jazeera