Fiskalno vijeće kritikuje Vladu Slovenije zbog nerealnog planiranja budžeta

U Parlamentu Slovenije rasprava o budžetima za sljedeće dvije godine, koje će obilježiti troškovi zbog katastrofalnih poplava u augustu.

U Parlamentu Slovenije rasprava o budžetima za sljedeće dvije godine, koje će obilježiti troškovi zbog katastrofalnih poplava u augustu. Država će u tu svrhu potrošiti 1,6 milijardi eura, a planiraju se i dodatna evropska sredstva. Fiskalno vijeće kritikuje vladu zbog nerealnog planiranja budžeta.

Zašto će opozicija glasati protiv budžeta i kako državnu potrošnju analiziraju stručnjaci, u priči Gašpera Lubeja.

Izvor: Al Jazeera