Novi femicid, staro pitanje: Kada će BiH pooštriti zakone?

Iako je godinama bio u parlamentarnim procedurama, na usvajanje novog zakona o zaštiti od nasilja u porodici i dalje se čeka.

Novi slučaj femicida u Bosni i Hercegovini ponovo otvara pitanje tretiranja tog krivičnog djela.

Iz entiteta Federacija Bosne i Hercegovine, u kojem su se u posljednjih nekoliko mjeseci dogodila tri slučaja femicida, nevladine organizacije, ombudsmenka za ljudska prava i Komisija za ravnopravnost spolova pozvali su nadležne da usvoje nacrt zakona o zaštiti od nasilja u porodici i izmjene i dopune Krivičnog zakona.

Izvor: Al Jazeera