Izgubljeni spor RITE Ugljevik: Više od 125 miliona eura stiže na naplatu

Sud je naredio isplatu 67 miliona eura odštete “Elektrogospodarstvu Slovenije” za prijeratna ulaganja u izgradnju postrojenja. Stigla je i odluka o isplati 58,2 miliona eura za kamate.

Rudnik i termoelektrana Ugljevik u julu je izgubio arbitražni spor. Sud je naredio isplatu 67 miliona eura odštete “Elektrogospodarstvu Slovenije” za prijeratna ulaganja u izgradnju postrojenja. Stigla je i odluka o isplati 58,2 miliona eura za kamate. U međuvremenu, sindikati jedanaest preduzeća Elektroprivrede, vlasnika Ugljevika, traže veće plate za sve zaposlene.

Izvor: Al Jazeera