Save the Children: U Gazi u tri sedmice ubijeno više djece nego u tri godine u svim sukobima

“Ako pogledamo druge sukobe koje pratimo, jasno nam je da će ovo imati dugoročne posljedice na mentalno zdravlje djece”, kaže Soraya Ali.
Izvor: Al Jazeera