U Mostaru robot pomaže izvođenju operacija

U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar angažovan je mobilni robot za intraoperacijsko snimanje i navigaciju.

U svijetu je, prema procjenama, aktivno tri i po miliona robota.

Obavljaju razne poslove, a sve su prisutniji u medicini.

I u zemljama regije postoje ili se uvode u operativne procedure.

U Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar angažovan je mobilni robot za intraoperacijsko snimanje i navigaciju.

Uspjeli su osposobiti vlastiti tim za taj poduhvat kojim šire otvaraju vrata robotičkih pomagala u neurohirurgiji.

Izvor: Al Jazeera