TI: Izdavačka kuća u vlasništvu bh. ministra dobila 700.000 eura na tenderima

Izdavačka kuća u vlasništvu Sevlida Hurtića dobila je više od 700.000 eura na tenderima kantonalnih ministarstava obrazovanja, protivno zakonu koji regulira to pitanje.

Transparency International (TI) Bosne i Hercegovine prijavio je ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlida Hurtića državnoj Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa.

Izdavačka kuća u Hurtićevom vlasništvu, tvrde, dobila je više od 700.000 eura na tenderima kantonalnih ministarstava obrazovanja, protivno zakonu koji regulira to pitanje.

Slučaj ministra Hurtića aktualizirao je staro pitanje – da li je u zemlji zakazao sistem borbe protiv sukoba interesa?

Izvor: Al Jazeera