Policija Kosova betonskim barijerama zatvorila 20 alternativnih prelaza sa Srbijom

Mještani se žale i kažu da im to otežava život te umjesto barijera predlažu postavljanje kontrolnih punktova.

Policija Kosova je betonskim barijerama zatvorila 20 alternativnih prijelaza između sjevernog Kosova i Srbije. Barijere su postavljene nakon napada u mjestu Banjska. Mještani se žale i kažu da im to otežava život te umjesto barijera predlažu postavljanje kontrolnih punktova.

Izvor: Al Jazeera