Poput rata u BiH, Palestincima odobre prolaz pa ih napadnu

Tobi Kadman, stručnjak za međunarodno pravo, kaže da Izrael, kao okupaciona snaga, ima obaveze koje mora ispuniti.

Tobi Kadman, stručnjak za međunarodno pravo, kaže da Izael, kao okupaciona snaga, ima određene obaveze koje mora ispuni prema Palestincima, no Izrael ih očito ne ispunjava.

“Prvo što smo vidjeli je naredba stanovnicima Gaze da se sa sjevera Pojasa premjeste na jug, pod krajnje teškim uvjetima”, rekao je Kadman za Al Jazeeru.

“Ovdje je bitno naglasiti da je Palestina pod okupacijom Izraela, a prema 4. ženevskoj konvenciji iz okupacije proizlaze određene obaveze. Okupacijskim snagama nije dozvoljeno da stanovništvo okupirane teritorije prebacuju, odnosno protjeruju, interno ili izvan te teritorije. Ovdje je riječ o dvije sučeljene stvari, koje trebamo razmotriti. Prva je odgovornost okupacijskih snaga, a s druge strane, su i vojni napadi. Izrael ima pravo na odbranu, ali istovremeno prisiljava civile da napuste domove kako bi ih zaštitili od napada”.

“… Također, jučer smo vidjeli da su napadnuti konvoji civila koji se kreću prema jugu Pojasa Gaze, što se karakteriše kao ratni zločin. Dozvolite, navodno, siguran prolaz, a to smo vidjeli u kontekstu rata u Bosni i Hercegovini, a potom napadnete”, rekao je Kadman.

Izvor: Al Jazeera