Borba protiv femicida u BiH: Loši zakoni i potkapacitirane institucije

Brojni zakoni u Bosni i Hercegovini nisu usaglašeni s Istanbulskom konvencijom ni deset godina nakon ratificiranja.

Bosna i Hercegovina je 2013. među prvim zemljama ratificirala Istanbulsku konvenciju o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Međutim, brojni zakoni u toj zemlji ni deset godina kasnije nisu usaglašeni s Konvencijom. Istovremeno, u BiH raste broj femicida.

Izvor: Al Jazeera