Femicid u Sjevernoj Makedoniji: U 30 dana ubijene tri žene

Aktivistkinje zahtijevaju da institucije aktivnije reagiraju na slučajeve porodičnog nasilja, kako bi se spriječila pojava femicida, najekstremnijeg vida nasilja nad ženama.

U samo 30 dana tri žene su ubijene u Sjevernoj Makedoniji.

Aktivistkinje zahtijevaju da institucije aktivnije reagiraju na slučajeve porodičnog nasilja, kako bi se spriječila pojava femicida, najekstremnijeg vida nasilja nad ženama.

Izvor: Al Jazeera