Popov: Srbija i Hrvatska ne mogu krenuti odmah od najtežih pitanja

“Plenković je rekao da bi naši odnosi trebali da počivaju na istini, međutim nevolja je u tome što mi imamo dve istine.”

“Bilo bi korisno da uslede novi koraci, a to bi trebalo da budu sastanci komisija, dvaju vlada i da se počnu korak po korak rešavati otvorena pitanja”, kaže direktor Centra za regionalizam i kopredsjednik Igmanske inicijative za Srbiju Aleksandar Popov.

Izvor: Al Jazeera