Hrvatska: Rast broja krivičnih djela u porodici

Uz poruku “Držat ću oči širom otvorene“ Evropska komisija pokrenula je informativnu kampanju kako bi građane Hrvatske osvijestila o pravima žrtava krivičnih djela.

Uz poruku “Držat ću oči širom otvorene“ Evropska komisija pokrenula je informativnu kampanju kako bi građane Hrvatske osvijestila o pravima žrtava krivičnih djela, a svrha je potaći porodicu, prijatelje i okolinu da prepoznaju žrtve, pruže im podršku i pomognu prijaviti nasilje. U Hrvatskoj je broj krivičnih djela u porodici u porastu.

Izvor: Al Jazeera